Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MIHG Polska Spz.o.oz siedzibą ul. Szczecińska 32, 74-200 Pyrzyce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem: 0000160784 dalej także jako „Administrator”.
  2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), obsługi zapytań i profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora, czy też rejestracji i obsługi konta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. zgody podmiotu danych.
  3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi) i podmiotom z grupy Agco, Horsch ,MIHG
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.
  5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.